עורך דין תעבורה ייעוץ

עורך דין תעבורה ייעוץ

תמיד מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה לפני משפט התעבורה. נאשם שמגיע למשפט תעבורה ללא עורך דין תעבורה פוגע בזכויותיו ועתיד לקבל עונש כבד בהרבה מאשר מקבלים כאשר מיוצגים.

הייעוץ לפני המשפט אינו מספיק ואין בכלל ספק שצריך ייצוג של ממש של עורך דין תעבורה, מאחר ותמיד נתקלים במצבים שונים באשר לכל תיק. למשל, לעיתים לא יודעים מי השופט שדן בתיק עד ממש לפני המשפט, לא יודעים מי התובע התורן שיגיע למשפט התעבורה. עורך הדין לתעבורה גם לא ממש יודע את עברו התעבורתי של הנאשם ונסמך רק על דבריו, אולם לעיתים כאשר הוא רואה את גיליון ההרשעות ביום המשפט הוא מקבל תמונה לגמרי שונה.

שופטי התעבורה בעצמם ממליצים לנאשמים להיות מיוצגים וזאת בעיקר בתיקים קצת יותר חמורים כמו נהיגה בשכרות בהם צפויים לנאשמים עונש של שנתיים ימים.

עורך דין תעבורה עשוי למצוא פגמים בחומר הראיות דבר שאזרח מן השורה או עורך דין הוצאה לפועל לא יוכל לעשות מאחר ואין לו את הידע המקצועי הדרוש לכך. נאשמים רבים שאינם מיוצגים בכלל לא דואגים לצלם את חומר החקירה בתיק נגדם, דבר שהינו הדבר הבסיסי ביותר שצריך לעשות.

ישנם נאשמים שאף בוחרים לכפור באשמה ומנהלים משפט הוכחות מבלי שימצא לצידם עורך דין תעבורה. כמעט תמיד תיקים כאלה מסתיימים בהרשעה. עורך דין לתעבורה מנוסה בחקירה הנגדית של השוטרים ודואג להבליט את הפגמים שבדוחות השונים שהם רשמו, דבר שהוא ממש זר לאזרח מן השורה שאינו מתייצב מידי יום בפני בית המשפט לתעבורה.

על עורך הדין לתעבורה לייעץ ללקוחו ולהדריך אותו באיזה דרך משפטית לבחור לשם ניהול התיק וזאת בהסתמך בעיקר על חומר החקירה בתיק. נאשם שבוחר לנהל משפט תעבורה למרות שאין לו כלל סיכוי לזיכוי פוגע בעצמו שכן בית המשפט לתעבורה בדרך כלל ימצה עמו את הדין ויטיל עליו עונש כבד וזאת לאור העובדה שהוא בזבז זמן שיפוטי יקר וכן בשל העובדה שהוא לא לקח אחריות למעשיו.

לסיכום ניתן לומר שהזכות של נאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין תעבורה במשפט תעבורה הינה זכות שהיא חובה של ממש, וזאת לשם הצלחה במשפט התעבורה.